Čo je bio víno ?

domin kusicky pwh 032s
Ekologické vína, ekologické poľnohospodárstvo, ekologické vinohradníctvo, bioprodukty, biovíno -

termíny čoraz frekventovanejšie aj v našom slovníku. Tisícročia pred uvedením syntetických hnojív a umelých molekúl pesticídov sa hospodárilo na pôde ekologicky. Ekosystémy flóry a fauny boli vo vnútornej rovnováhe a harmonizovali aj s človekom a s jeho potrebami. 

Ekologické poľnohospodárstvo

možno definovať ako vyvážený ekosystém trvalého charakteru, ktorý je založený na miestnych a obnoviteľných zdrojoch, kde je povinnosťou človeka riadiť poľnohospodársku činnosť tak, aby bola harmonickou súčasťou prírody. 

Ekologické vinohradníctvo

sa vykonáva na výmere 40 ha vlastných vinohradov v Modrokamenskom a Vinickom rajóne na juhu stredného Slovenska.
domin kusicky pwh 025sDopestované hrozno sa spracúva vo vlastných zariadeniach na finálny produkt – certifikované biovíno. Odrodová skladba vo vinohradoch je volená cielene na agroekologické podmienky mikrorajónov, vhodnosť odrôd pre ekologickú činnosť. Regulovaním úrod sa dosahuje najvyššia kvalita finálneho produktu na kapacitu pivnice. 

Naše vína

majú výrazné odrodové charaktery, zharmonizované kyseliny bez drsnej jablčnej, ktorá je riadenou jablčno-mliečnou fermentáciou úplne odbúraná. Preto vína ostávajú dlho svieže s dlhým dozrievacím potencionálom. Veľkým technologickým vkladom je, že všetky vína sú bez akejkoľvek chemickej stabilizácie. Aj obsah SO2 je výrazne pod povolenou normou. Všetky spomenuté vlastnosti našich vín zodpovedajú norme pre biovína. Vína sú veľmi kvalitné, esteticky a imidžovo zabalené.