Geológia pôdy

domin kusicky pwh 004sZ pohľadu geologického vývoja územia okresu Veľký Krtíš môžeme povedať, že prebiehal ako súčasť geologického vývoja Karpatskej sústavy. Do severnej časti územia, kde máme naše vinohrady, zasahuje Krupinská planina. Vystupujú tu hrubo - až strednezrnné epiklastické pieskovce, chaotické brekcie a bazálne tufické piesky. Celé územie leží na rozhraní Ipeľskej kotliny a Krupinskej planiny, ktorá je sopečným pohorím. V našich vinohradoch sa nachádzajú stredne ťažké až ťažké hnedé pôdy, ktoré sa vyvinuli na nekarbonátovom pôdnom substráte.

thmb domin kusicky pwh 005
imgthmb domin kusicky pwh 034thmb domin kusicky pwh 006thmb domin kusicky pwh 029thmb domin kusicky pwh 023