Legislatíva

domin kusicky pwh 002sJe potrebné čo-to povedať aj o novej legislatíve týkajúcej sa vína. Ako ste už niektorí určite zaregistrovali, na Slovensku funguje nové označovanie vín podľa francúzskeho vzoru, teda:

"Víno s chráneným označením pôvodu"

a nižšia kategória:

"Víno s chráneným zemepisným označením".

Tradičné výrazy ako "akostné víno" alebo "akostné víno s prívlastkom" možno uvádzať na etiketách v obidvoch prípadoch. Všetky naše vína patria do vyššej akostnej kategórie ("Víno s chráneným označením pôvodu"). 

Víno môžeme takto označiť v prípade, ak:

  • sa vyrába výlučne z hrozna dopestovaného na vinohradníckych plochách na území Slovenskej republiky,
  • hrozno na výrobu vína patrí k odrodám, ktoré sú registrované v Listine registrovaných odrôd,
  • zber hrozna, výroba vína, ako aj jeho fľašovanie sa uskutoční v tej istej alebo bezprostredne susediacej zemepisnej jednotke na území Slovenskej republiky,
  • hrozno, z ktorého bolo víno vyrobené, dosiahlo cukornatosť najmenej 16 °NM,
  • najvyšší hektárový výnos neprekročil 18 000 kg/ha,
  • spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu,
  • je mu priznaná ochrana označenia pôvodu podľa osobitných predpisov,
  • je preň vypracovaná špecifikácia a spĺňa podmienky tejto špecifikácie .

Ďalej môžeme uvádzať názov väčšej alebo menšej zemepisnej jednotky (vinohradnícky rajón, obec, hon). Osobitnú kategóriu tvorí výraz "Districtus Slovakia Controllatus" alebo skratka "D.S.C.", čo znamená Víno s chráneným označením pôvodu najvyššej kvality zo slovenských apelácií. Jedno vínko s týmto označením chystáme na vianočný trh a bude to Cabernet Sauvignon bio r. 2009. Máte sa na čo tešiť.

thmb domin kusicky pwh 027
thmb domin kusicky pwh 036thmb domin kusicky pwh 001thmb domin kusicky pwh 011 0007 DSC 5521.NEFthmb domin kusicky pwh 024