Najnovšie správy

Hrozno a víno ekologicky

Kniha: „Hrozno a víno ekologicky“ autora Ing. Domin a kolektívu.

kniha obalka

Je určená nielen pre odbornú verejnosť, ale aj pre laikov, vinárskych nadšencov a nadšených konzumentov tohto lahodného moku.
O autorovi sa toho už popísalo veľa, ale jedno je isté, v knihe sa neopieral len o svoje vedomosti, ale aj o prax, ktorú si vyskúšal v režime ekologického vinohradníctva a vinárstva vo svojej firme VÍNO NATURAL Domin & Kušický. Popri opise odrôd pestovaných na Slovensku sa venuje aj uznaným odrodám z nového šľachtenia, ekologickému poľnohospodárstvu a prechádza až k ekologickému vinohradníctvu. Druhá časť knihy sa podrobne venuje vinárstvu, jeho jednotlivým procesom, fľašovaniu ale aj hodnoteniu vín.
Čitateľom želáme príjemné chvíle pri čítaní, možno poučenie alebo rozšírenie si obzorov.